Kancelárske potrebypri objednávke nad 80 EUR je doručenie k Vám domov zadarmo!
Domovská stránka | Informácie pre zákazníkov | Ochrana osobných údajov

 Ochrana osobných údajov

 

Internetový obchod pirex.sk ďakuje za Vašu dôveru a zaväzuje sa, že bude chrániť Vami poskytnuté dáta, ktoré museli byť uvedené pri realizácii objednávky. Informácie o zákazníkoch sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky. Spoločnosť Pirex Slovakia s.r.o. všetky údaje získané od zákazníkov používa výhradne pre internú potrebu spoločnosti a neposkytuje ich tretím osobám. Výnimku predstavuje externý dopravca, ktorému sú osobné údaje zákazníkov poskytnuté v minimálnom rozsahu, ktoré sú nutné pre bezproblémové doručenie tovaru.

K Vašim osobným údajom pristupujeme citlivo a profesionálne - vážime si Vaše súkromie

- Za žiadnych okolností ich neposkytujeme tretím stranám (okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru)
- Sú uložené v zabezpečenej databáze s potrebou autorizovaného prístupu.
- Všetci pracovníci Pirex Slovakia s.r.o., ktorí prídu do styku s Vašimi osobnými údajmi boli náležite poučení o správnom a citlivom zaobchádzaní s nimi.

Aby sme boli schopní zabezpečiť kvalitné služby, potrebujeme nielkoľko informácií.

- Pri nákupe na
www.pirex.sk nie je nutná registrácia, svoje údaje zadávate pri objednávke jednorázovo.
- Získavame od Vás iba tie údaje, ktoré skutočne potrebujeme na spracovanie Vašej objednávky.
- Nezneužívame vaše telefónne číslo pre marketingové účely, kontaktujeme Vás len v spojitosti s vybavením a doručením objednávky.
- Neposielame otravné e-maily - na Vašu e-mailovú adresu zasielame potvrdenie o prijatí objednávky.

Bezpečné internetové bankovníctvo

- Pri platení cez internet pomocou platobných systémov zadávate všetky svoje údaje na zabezpečených stránkach banky.
- S Vašimi citlivými platobnými údajmi neprichádzame do styku - dozvieme sa len úspešný alebo neúspešný výsledok transakcie.
 

Ochrana osobných údajov zákazníkov - podrobné informácie

v zmysle zákona 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov

1. Prevádzkovateľ internetového objednávkového systému www.pirex.sk 
Pirex Slovakia s.r.o.
Metodova 6, 821 08 Bratislava
IČO: 46640223
Prevádzkovateľ získava osobné údaje pomocou formulára pri objednaní tovaru v nákupnom košíku.

2. Sprostredkovateľ
GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o.
Lieskovská cesta 13, 962 21 Lieskovec
IČO: 36624942
Prevádzkovateľ poskytuje sprostredkovateľovi údaje: meno, priezvisko, adresu a telefónne číslo.

3. Účel spracúvania osobných údajov

- Vystavenie daňového dokladu - faktúry, v zmysle zákona 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, § 71 ods. 2 pism. b)
- Doručenie tovaru a identifikácia zákazníka pred odovzdaním vopred zaplateného tovaru.
- Potvrdenie objednávky, platby za tovar, dodania objednaného tovaru - telefonicky a prostredníctvom elektronickej pošty.
- Zasielanie informačných elektronických správ, ak o túto službu prejaví zákazník záujem.

4. Zoznam získavaných osobných údajov prostredníctvom objednávkového formulára

- Meno

- Priezvisko

- Adresa bydliska (Mesto, ulica, popisné číslo, PSČ)

- E-mail

- Telefónne číslo

- Názov firmy*

- IČO*

*) Iba pri firemných objednávkach


5. Nutnosť poskytnutia osobných údajov

Prevádzkovateľ získava iba tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na splnenie záväzkov, ktoré od neho zákazník objednaním tovaru očakáva. Bez týchto údajov nebude možné spracovať prijatú objednávku. Z tohoto dôvodu je zákazník povinný vyplniť všetky požadované údaje pri realizovaní objednávky.

6. Poskytnutie údajov tretím stranám

Osobné údaje neposkytujeme žiadnym spoločnostiam spravujúcim databázy osobných údajov, ani žiadnym iným tretím stranám, okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru pre partnerskú kuriérska spoločnosť: GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., Lieskovská cesta 13, 962 21 Lieskovec, IČO: 36624942. Rozsah poskytovaných údajov: Meno a adresa príjemcu, adresa doručenia, telefónne číslo príjemcu, celková cena objednávky v prípade platby na dobierku.

7. Zverejnenie údajov

Spoločnosť Pirex Slovakia s.r.o. získané údaje v žiadnom prípade nezverejňuje.

8. Likvidácia osobných údajov

Spoločnosť Pirex Slovakia s.r.o. získané osobné údaje uchováva v zmysle § 13 ods. 3 písm. a) zákona č. 122/2013 Z.z. kde archívne lehoty vychádzajú zo zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov a zo zákona č. 102/2014 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Likvidácia údajov bude vykonaná v súlade s predpismi podľa platnej legislatívy SR. 
Kupujúci udeľuje predávajúcemu súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho. Predávajúci o splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané.

9. Práva a povinnosti dotknutej osoby

- Zákazník je povinný uviesť iba úplné a pravdivé údaje.
- Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti (list, elektronická pošta) od prevádzkovateľa vyžadovať: Likvidáciu jej osobných údajov.
- Zákazník si môže uplatniť svoje práva vyplývajúce zo zákona č. 122/2013 Z.z. elektronickou poštou na adrese eurovea@pirex.sk písomne alebo osobne na adrese sídla spoločnosti: Pirex Slovakia s.r.o, Metodova 6, 821 08 Bratislava. Predávajúci je povinný písomne vybaviť žiadosť kupujúceho, resp. vyhovieť požiadavkám kupujúceho podľa ZnOOÚ a písomne ho informovať najneskoršie do 30 dní od prijatia žiadosti alebo požiadavky.


VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY  - Ďalšie užitočné informácie o nákupe na pirex.sk