Kancelárske potrebypri objednávke nad 80 EUR je doručenie k Vám domov zadarmo!
Domovská stránka | Informácie pre zákazníkov | Všeobecné Zmluvné Podmienky (VZP)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Nákup tovaru prostredníctvom internetového obchodu www.pirex.sk. ( ďalej len Pirex Papier ) môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia, za predpokladu, že sa budú riadiť nižšie uvedenými pravidlami.

Zákazník si môže objednať akýkoľvek tovar, ktorý je v aktuálnej ponuke internetového obchodu. Ceny tovaru, akciové ceny sú uvedené s DPH. Ceny sa z marketingových a obchodných dôvodov môžu líšiť od cien v predajniach Pirex Papier.

Pirex Papier sa zaväzuje dodať tovar k zákazníkovi na adresu, ktorú zákazník uvedie pri registrácii, prípadne vyplnení objednávky. V prípade, ak Pirex Papier nebude môcť tovar z technických alebo iných dôvodov zákazníkovi dodať, bude zákazníka neodkladne o tejto skutočnosti informovať.

Spôsoby a ceny doručenia

Existuje niekoľko možností, ako si po nákupe prevziať svoj tovar. Vyberte si tú, ktorá Vám najviac vyhovuje.

Kuriérska služba doručuje zásielky počas pracovných dní od 8.00 do 16.00 hod, preto zvážte adresu doručenia, aby Vás kuriér zastihol / napr. adresa pracoviska /. Taktiež je nutné v objednávkovom formulári uviesť správne telefónne číslo, na ktorom Vás kuriér bude vopred kontaktovať. Správne vyplnenie kontaktných údajov je dôležité, aby sa zásielka nevrátila späť. V prípade opätovného zaslania je znovu účtovaný poplatok za dopravu. V prípade neprevzatia zásielky je spoločnosť Pirex Slovakia s.r.o. oprávnená požadovať úhradu vzniknutých nákladov.

Ak ste si zvolili platbu prevodom vopred:

Pri platbe prevodom vopred musíte v každom prípade počkať, kým Vám naši kolegovia potvrdia, že Vami objednaný produkt je dostupný. Sumu zaplaťte až po prijatí potvrdzujúceho e-mailu.
Do kolónky „správa pre príjemcu“ uveďte číslo objednávky. Faktúru dostanete spolu s tovarom.

O prijatí platby na náš účet Vás budeme informovať prostredníctvom e-mailu. Následne Vám objednávku doručíme spôsobom, aký ste si zvolili. Na prevod mate k dispozícii 3 dni. Ak vaša platba nebude pripísaná včas, bude vaša objednávka zrušená. V prípade, ak vašu objednávku z nejakej príčiny nebude možné vybaviť, peniaze vám okamžite prevedieme naspäť na Váš účet.
Ak by ste mali v súvislosti s platbou vopred bankovým prevodom akékoľvek otázky, prosíme vás, aby ste sa obrátili na zákaznícke centrum.

Ak ste si zvolili platbu kartou pri prebratí tovaru:

V prípade platby kartou VÚB banka z dôvodu ochrany bezpečnosti prevedenú sumu podrží a po preverení ju prevedie na náš účet. Toto môže trvať aj niekoľko dní. V každom prípade počkajte na e-mail potvrdzujúci objednávku.

Zaslanie tovaru na dodaciu adresu kuriérom

Po celom území Slovenskej republiky doručujeme objednaný tovar prostredníctvom kuriéra.

Pri platbe dobierkou tovar je odovzdaný kuriérskej službe do 5 pracovných dní od prijatia objednávky,  pri platbe vopred odovzdávame tovar kuriérskej službe tiež do 5 pracovných dní od pripísania úhrady na náš účet. V prípade, ak sa dodacia lehota predĺži, napríklad z dôvodu nedostatku tovaru na sklade, budeme o tejto skutočnosti bezodkladne informovať.

Dodanie tovaru kuriérom je možné len na území Slovenskej republiky.

Osobný odber vo vybranej predajni Pirex Papier

Osobný odber tovaru objednaného cez internetový obchod je na predajni Pirex Papier  možný aj pri platbe vopred. Musíte však v každom prípade počkať, kým vám naši kolegovia potvrdia, že vami objednaný produkt je dostupný.

V prípade platby kartou VÚB banka z dôvodu ochrany bezpečnosti prevedenú sumu podrží a po preverení ju prevedie na náš účet. Toto môže trvať aj niekoľko dní. V každom prípade počkajte na e-mail potvrdzujúci objednávku.

Výdaj objednaného tovaru:

POZOR, výdaj objednaného a zaplateného tovaru je možný len po predložení vytlačenej objednávky. Prosíme vás, aby ste počas osobného odberu mali pri sebe potvrdzujúci e-mail, naši kolegovia vám tovar odovzdajú až po jeho preukázaní.

Tovar si môžete vyzdvihnúť do 5 pracovných dní od oznámenia o doručení na odberné miesto – predajňu Pirex Papier. Po uplynutí tejto lehoty bude tovar zaradený do predaja. 

Na odber tovaru v predajni Pirex Papier Vás budeme informovať e-mailom. 

V prípade, ak ste informáciu o možnosti prevziať zásielku neobdržali viac ako 14 pracovných dní od objednávky, kontaktujte ešte pred návštevou predajne pracovníkov internetového obchodu e-mailom/pripomienkou alebo telefonicky.

Každá odoslaná objednávka sa stáva záväznou. Jej zrušenie je možné len v deň odoslania objednávky alebo ešte pred odoslaním tovaru, a to až po vzájomnej dohode. V prípade neprevzatia zásielky je firma Pirex Slovakia s.r.o. oprávnená požadovať úhradu vzniknutých nákladov na prepravu. 

Objednávka na dobierku môže byť pred odoslaním preverená na telefónnom čísle uvedenom v objednávke. V prípade objednávky väčšieho množstva tovaru si vyhradzujeme právo na overenie dostupnosti a následné potvrdenie objednávky.

Po odoslaní objednávky bude na Vašu e-mailovú adresu zaslaná informácia o prijatí objednávky. Po overení objednávky Vám budú priebežne zasielané údaje o priebehu vybavenia, a o odoslaní zásielky. V prípade, ak nedostanete tieto informácie, skontrolujte si nevyžiadanú poštu vo Vašej schránke, prípadne priamo na poštovom serveri u Vášho poskytovateľa e-mailovej služby. Taktiež si skontrolujte, či ste zadali správnu e-mailovú adresu, prípadne či vaša e-mailová schránka nie je plná. Toto sú najčastejšie prípady, prečo nedostanete potvrdenie o objednávke. V prípade, že všetko bolo zadané správne, kontaktujte nás telefonicky alebo e-mailom.

Ako tovar zaplatiť

Pri objednaní tovaru s platbou na dobierku budete platiť až pri dodaní tovaru. Platíte sumu uvedenú v potvrdení objednávky priamo kuriérovi. Kuriér Vám vystaví potvrdenie o prevzatí hotovosti. U kuriéra je možná platba platobnou kartou. Pred dodaním tovaru Vás kuriér na zásielku upozorní SMS.

Podľa vybraného typu platby v objednávke sa po ukončení a odoslaní objednávky zobrazí buď stránka s možnosťou platby kartou, alebo dostanete cez e-mail ďalšie informácie. Pri platbe postupujete obvyklým spôsobom alebo podľa pokynov vybranej banky. 

Ponúkame platby cez internetbanking v tejto banke: VÚB Banka

Po ukončení objednávky Vám bude automaticky odoslaný potvrdzovací email, v prípade, ak ste správu nedostali je pravdepodobné, že ju máte v nevyžiadanej pošte – spame. 
Ak máte akékoľvek pochybnosti o uskutočnení alebo spracovaní platby, kontaktujte nás na eurovea@pirex.sk

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 pracovných dní od prevzatia tovaru podľa týchto všeobecných obchodných podmienok bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 ods. zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji").

Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou na adresu: eurovea@pirex.sk

Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto všeobecných obchodných podmienok musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu alebo poštovú adresu. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, dokladu o zaplatení a pod. a v originálnom obale.

V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý, nachádza sa v nepoškodenom pôvodnom obale a nie je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu (vrátane ceny za dopravu) za vrátený tovar v lehote do 15 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar zníženú v súlade s ust. § 457 Občianskeho zákonníka o hodnotou jeho opotrebenia alebo o hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu v lehote do 15 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

Predávajúci vráti pri platnom odstúpení od zmluvy kupujúcemu kúpnu cenu zaplatenú za tovar, prípadne zníženú cenu z dôvodu opotrebenia alebo nekompletnosti. Náklady na objednanie, dodanie a vrátenie tovaru znáša kupujúci. Iba v tom prípade, ak tovar plne nezodpovedal kvalitatívnym požiadavkám alebo bol vadný, znáša náklady spojené s objednávkou, dodaním a vrátením tovaru predajca. Za tovar plne zodpovedajúci kvalitatívnym požiadavkám sa považuje tovar rovnakej alebo podobnej charakteristiky, aká je uvedená v ponuke tovaru na internetovej stránke predávajúceho.

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade vypredania zásob, nedostupnosti tovaru alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote 15 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy prevodom na účet určený kupujúcim.

Vyhradzujeme si právo zmeny Všeobecných Obchodných Podmienok kedykoľvek, a to bez predošlého upozornenia. Na objednávky prijaté ešte pred zmenou sa vzťahujú pôvodné VOP. (platné v momente objednávky) 

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa Všeobecných Obchodných Podmienok alebo objednávania, prosím neváhajte nás kontaktovať: eurovea@pirex.sk, central@pirex.sk alebo na čísle 02/20915702