Momentálne sa môžete prihlásiť na nasledovnú pozíciu:

 

 

 

Váš životopis s fotkou, telefónnym číslom a e-mailovou adresou posielajte iba cez e-mail, na: 
pirex.slovensko@hotmail.com